BETON KALIP ÖZELLİKLERİ

 Beton Kalıptan Beklenenler


Beton kalıp ‘ tan beklenen genel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kalıp temiz, ölçülere uygun ve sızdırmaz olmalıdır.
  • Az parça ile kurulabilmelidir. (hareketli parça sayısı az olmalıdır)
  • Kalıp elemanlarını birleştiren bağlantı elemanlarının kullanılışı kolay olmalıdır.
  • Beton ağırlığından ve beton dökümünden dolayı ortaya çıkan yükleri şartnamelerin öngördüğü güvenlikle taşımalıdır.
  • Büyük yüzeyli kalıp elemanlarının ağırlıkları vinç kapasitesini aşmamalıdır.
  • Basit detaylarla çözülebilmelidir.
  • Usta gereksinimi az olmalıdır.
  • Yapıdan ve plandan bağımsız olmalıdır.
  • Ekonomik olmalıdır.

Ayrıca yüksek kullanım sayılı pahalı bir kalıp sistemi çok az işçilik masrafı gerektirse bile optimum kullanım sayısına erişilemiyorsa tercih edilmemelidir.

Kalıp sisteminin seçimine etki eden diğer faktörler ise yapı türü, taşıyıcı sistemi, hacimlerin bölünüşü, betonun istenen yüzey durumu, şantiyenin vinç ve taşıma olanaklarıdır.

Ülkemizde bilhassa büyük inşaatlarda kalıp sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Genellikle ithal edilerek kullanılan bu sistemlerin yanı sıra birçok yerli firmada üretime geçmiştir. Halen ülkemizde kalıp standardı bulunmadığı için imal edilen veya ithal edilen kalıp sistemlerinin güvenilirliğinin kontrolü yapılamamaktadır. Bu nedenle kalıpların teşkil ve hesap esaslarını içeren bir yönetmeliğin en kısa zamanda hazırlanması gerekmektedir.